Sopimusehdot

Siivouspalvelun sopimusehdot

Yleiset ehdot

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi.

Länsiväylän Rakennus & Siivosupalvelut Oy tuottaa asiakkaalle sovittua palvelua sopimuksessa ja/tai erikseen sovittuna ajankohtana. Yleensä sovimme asiakkaidemme kanssa tietyn viikonpäivän sekä kellonajat, joiden välillä palvelut suoritetaan. 

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. Palveluntuottaja vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon palvelusopimuksessa. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation johdosta, ei Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy ole korvausvelvollinen. Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa sopimuksesta ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut  Oy:n työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä, ellei avainsäilöstä ole sovittu. Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen täysinä tunteina.

Asiakas ilmoittaa asunnossa mahdollisesti olevista lemmikkieläimistä ja huolehtii, ettei niistä ole vaaraa tai haittaa siivoojalle.

Laskutus

Sopimussiivouksen tuntityö laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen sopimuksen mukaan. Kertasiivouksien palvelut laskutetaan välittömästi palvelun suorittamisen jälkeen. Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan sähköpostilla ilman toimituskuluja. Mikäli kuitenkin haluat laskusi postitse, lisäämme laskuun postituslisän 2,50 euroa tai verkkolaskulla 1,00€.

  • Maksuehto 7/14 päivää
  • Huomautusaika 7 pv
  • Viivästyskorko korkolain mukainen
  • Muistutusmaksu myöhässä olevasta maksusta 6€

Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli siivousta ei ole tehty palvelukuvauksen mukaisesti, suoritetaan se tekemättä jääneeltä osalta uudelleen ilman lisävelvoitusta tai hyvityksenä laskulla asiakkaan asiallista reklamointia vastaan. Huomautus tulee tehdä kahden (2) vuorokauden sisällä työn suorittamispäivästä lähtien. Myöhemmin esitettyjä reklamaatioita emme hyväksy. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin.

Peruutukset ja sopimuksen irtisanominen

Peruutukset tulee tehdä kaksi (2) työpäivää ennen sovittua työpäivää sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme palvelumaksusta 50 %. Samana, eli sovittuna työpäivänä tehdyt peruutukset veloitamme täysimääräisesti.

Mikäli asiakas haluaa perua enemmän kuin yhden vuoron, tulee siitä ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa (2) ennen tauon aloittamista. Tauko voi olla maksimissaan kahden (2) kuukauden mittainen. Pitempien taukojen ajaksi emme voi varata omaa aikaanne.

Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua suoritetuksi, määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi (1) kalenterikuukausi.

Muutokset siivousvuoroihin

Jos siivouspäivä osuu arkipyhälle (esim. pääsiäinen, helatorstai, juhannus ja joulu) jää siivous pääsääntöisesti väliin ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas voi halutessaan kuitenkin tilata palvelun arkipyhälle, tai palvelupäivää voidaan siirtää mikäli aikataulumme sen mahdollistaa. Vuoro ei siirry automaattisesti.

Jos sairastapauksissa tai loma-aikoina korvaavaa henkilöä ei saada vuoroa täyttämään, voidaan ajankohtaa siirtää palveluntuottajan toimesta.

Vakuutukset ja vahingot

Länsiväylän Rakennus & Siivosupalvelut Oy:llä on aina voimassaoleva vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalle asiakaskohteissa. Vastuuvakuutus korvaa myös asiakkaan avaimet vahinkotapauksissa. Vahinkotapauksissa tulee ilmoitus tehdä välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa. Esine ja omaisuusvahingoissa ilmoitukseen tulee liittää selvitys vahinkotapahtumasta sekä kuva vahingon kohteesta.

Salassapito ja turvallisuus

Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy:n työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

Asiakkaan luovuttaessa kotinsa/huoneistonsa avaimet on yrityksemme vastuussa avaimista siihen saakka, kunnes avaimet on kuitattu palautetuiksi.

Erimielisyyden sattuessa

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja: www.kuluttajariita.fi 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.