Hinnasto 1.1.2019

Kotisiivous sopimusasiakkaille ma-pe 39,00€/h*
Kotisiivous kertaostona 42,00€/h
Suursiivous 42,00€/h
Ikkunanpesu 42,00€/h
Muuttosiivous 42,00€/h
Remonttisiivous 42,00€/h
Mökkisiivous 48,00€/h
Pienet pihatyöt 40,00€/h

Hinnat sisältävät alv:n 24 % sekä välineet, aineet, vakuutukset, työ ja matkakustannukset.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin 1 kuukauden ennakkovaroituksella.

Ikkunanpesut, remontti- ja muuttosiivoukset teemme tuntiveloituksella.

*Sopimussiivous on sopimuspohjainen palvelujen käyttö, jossa tilattujen töiden määrä on vähintään kolme (3) tuntia kuukaudessa.

Työt teemme arkisin klo 8:00 - 16:00.
 

Käytännön tietoa

Minimi työskentelyaika  on 3 tuntia siivouskerta (minimi lisäaika 30 min). Tuntiveloitushinnat lasketaan aina per siivooja.Työt tehdään sovittuna aikana. Käytettävä tuntimäärä sekä työtehtävät sovitaan asiakkaan kanssa aina etukäteen. Jos siivoojia tulee 2 henkilöä, silloin veloitus on jokaisesta työntekijästä. Siivoukseen kuluu vähemmän aikaa useammalla työntekijällä.

Lisäkorvaukset: Lisäkorvauksena kohtuuttoman raskaasta, vaarallisesta ja poikkeuksellisen likaisesta työstä esim. ulosteiden tai oksennusten siivoaminen, laskutetaan tehty työtunti +100%.

Pidätämme oikeuden soveltumaton tilauksen perumiseen.

Pysäköintimaksut: Asiakas järjestää siivouksen aikaisen pysäköinnin, mikäli lähistöillä ei ole ilmaisia pysäköintipaikkoja tai vieraspaikat ovat varattuja, veloitamme asiakkailta palvelutyöhön liittyvät pysäköintikustannukset todellisten pysäköintikulujen mukaan.

Asiakkaasta johtuva odottelulisä = tunnin veloitus

Siivouspalvelun sopimusehdot

Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy:n ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen.

1. Yleiset ehdot

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi.

Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy tuottaa sovittua palvelua asiakkaalle sopimuksessa ja/tai erikseen sovittuna ajankohtana. Yleensä sovimme asiakkaiden kanssa tietyn viikonpäivän ja kellonajat milloin palvelut suoritetaan.

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. Palveluntuottaja vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla.

2. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon palvelusopimuksessa. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation johdosta, ei Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy ole korvausvelvollinen. Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa sopimuksesta ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Länsiväylän Rakennus Oy:n työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä, ellei avainsäilöstä ole sovittu. Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, Länsiväylän Rakennus Oy veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen täysinä tunteina. Asiakas ilmoittaa asunnossa mahdollisesti olevista lemmikkieläimistä ja huolehtii, ettei niistä ole vaaraa tai haittaa siivoojalle.

3. Laskutus

Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan sähköpostilla ilman toimituskuluja. Mikäli kuitenkin asiakas haluaa laskusi postitse, lisäämme laskuun postituslisän 3€/lasku.

  • Sopimusluonteiset tuntityöt laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Maksuehto 14pv netto
  • Kertaluonteiset palvelut laskutetaan välittömästi palvelun suorittamisen jälkeen. Maksuehto 7pv netto,
  • Huomautusaika 5 pv
  • Viivästyskorko korkolain mukainen
  • Muistutusmaksu myöhässä olevasta maksusta 5€

4. Salassapito ja Turvallisuus

Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy:n työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus asiakkaittemme asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

Asiakkaan luovuttaessa kotinsa/huoneistonsa avaimet on yrityksemme vastuussa avaimista siihen saakka, kunnes avaimet on kuitattu palautettu.

5. Vakuutukset ja vahingot

Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy:llä on aina voimassaoleva vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalle asiakaskohteissa. Vastuuvakuutus korvaa myös asiakkaan avaimet vahinkotapauksissa. Vahinkotapauksissa tulee ilmoitus tehdä välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa. Esine ja omaisuusvahingoissa ilmoitukseen tulee liittää selvitys vahinkotapahtumasta sekä kuva vahingon kohteesta.

6. Ylivoimainen este

Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta vahingosta. Tällaisia esteitä ovat mm. luonnonmullistukset, rajuilmat, kulkutaudit tai työtaistelutoimenpiteet.

7. Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli siivousta ei ole tehty palvelukuvauksen mukaisesti, suoritetaan se tekemättä jääneeltä osalta uudelleen ilman lisävelvoitusta tai erikseen sopimalla hyvityksenä laskulla asiakkaan asiallista reklamointia vastaan. Huomautus tulee tehdä kahden (2) vuorokauden sisällä työn suorittamispäivästä lukien. Myöhemmin esitettyjä reklamaatioita emme hyväksy. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisissä neuvotteluissa.             

8. Muutokset siivousvuoroihin

Jos siivouspäivä osuu arkipyhälle (esim. pääsiäinen, helatorstai, juhannus ja joulu) jää siivous pääsääntöisesti väliin ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas voi halutessaan kuitenkin tilata palvelun arkipyhälle, tai palvelupäivää voidaan siirtää mikäli aikataulumme sen mahdollistaa. Vuoro ei siirry automaattisesti.

Jos sairastapauksissa tai loma-aikoina korvaavaa henkilöä ei saada vuoroa täyttämään, voidaan ajankohtaa siirtää palveluntuottajan toimesta.

9. Peruutukset ja sopimuksen irtisanominen

Peruutukset tulee tehdä (7) työpäivää ennen sovittua työpäivää sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme palvelumaksusta 50%. Samana, eli sovittuna työpäivänä tehdyt peruutukset veloitamme täysimääräisesti.

Mikäli asiakas haluaa perua enemmän kuin yhden vuoron tulee siitä ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa (2) ennen tauon aloittamista. Siivoustauko voi olla maksimissaan kahden (2) kuukauden mittainen. Pidempien siivoustaukojen ajaksi emme voi varata asiakkaalle aikaisemmin sovittuja siivousaikoja..

Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua suoritetuksi, määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi (1) kuukausi.

10. Erimielisyyden sattuessa 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kotitalous­vähennys

Vuonna 2018 kotitalousvähennys on 50% työnosuudesta 2400€ asti. Vähennys on henkilökohtainen, eli puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4 800 euroa vuodessa. Kotitalousvähennyksenä voi vähentää 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Vuotuinen omavastuuosuus on 100 euroa.

Lue lisää »